MEDICINSKA & VETENSKAPLIGA
ANIMATIONER, ILLUSTRATIONER
& INFOGRAFIK

Megra Studio skapar

Se vad vi kan göra!

Beställnings- eller färdiga produkter?

Megra Studio erbjuder beställnings- och färdiga produkter.
Kolla våran kollektion och se om något passar dig.
Annars skapar vi det för dig.

Våra tjänster

Megra Studio vill, i samverkan med dig, skapa och producera det bästa multimedia innehåll för din organisation.

Vi har professionell kompetens i medicin, vetenskap och pedagogik.

Ditt projekt

Ditt projekt är vår prioritet.

Samverkan är nyckeln och vi går "all in" med våra kompetenser och erfarenheter.

Som vanligt är tid pengar.

Ju mer material och information du kan presentera för os kring ditt projekt, ju lägre kostnader.

Kontakta os

Vänligen kontakta os och beskriv din ide.
Vi vill svara så fort som möjligt.

Några av våra kunder